Privacy

Stichting MMWT gevestigd aan Rozentuin 18 te Houten is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting MMWT
Rozentuin 18
3994 ZE Houten
Mail: info@mmwt.nl

Wanneer je www.mmwt.nl bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. Stichting MMWT respecteert je privacy en zorgt ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Definities
Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in ons privacy- en cookiebeleid:
Bezoeker: een geïnteresseerde in het werk van Stichting MMWT.
Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een persoon dat herleidbaar is tot die bepaalde persoon.
Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens. Dit kan onder andere zijn het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.
Verantwoordelijke: persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in dit privacy- en cookiebeleid wordt beschreven, is Stichting MMWT verantwoordelijk.
Opt in: wanneer een organisatie volgens het opt-in principe te werk gaat dan dient de ontvanger uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor de ontvangst van de (commerciële) nieuwsbrief. De ontvanger is tevens op de hoogte van de inhoud, strekking van de nieuwsbrief en de frequentie waarmee de nieuwsbrief wordt verstuurd. De ontvanger van de nieuwsbrief wordt in elke uiting de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven (het opt-out principe).

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Als je je bij ons inschrijft, worden je naam en (e-mail)adres opgeslagen.

Stichting MMWT verwerkt drie soorten gegevens: identiteit-, betaal- en verkeersgegevens.

Identiteitsgegevens
Dit zijn gegevens die je invult tijdens het registratieproces: naam, adres, postcode, woonplaats, land en e-mailadres.

Wanneer je je registreert voor de gratis nieuwsbrief wordt je e-mailadres niet gebruikt voor marketingdoeleinden, maar alleen voor Stichting MMWT. Je moet hier uitdrukkelijk toestemming voor geven (opt-in). Wanneer je je af wilt melden voor de nieuwsbrief, kan dit via een link onderaan de nieuwsbrief. Je overige gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en zullen we ook niet verstrekken aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Betalingsgegevens
Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen je betaalwijze. Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Verkeersgegevens
Bij verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

Doelen en gegevensverwerking
Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Stichting MMWT doelen voor ogen heeft met het verwerken van uw gegevens:
– Identiteitsgegevens verwerkt Stichting MMWT voor administratieve en commerciële doeleinden, zoals:
– Betalingsgegevens verwerkt Stichting MMWT voor administratieve doeleinden, zoals je donatie
– Verkeersgegevens verwerkt Stichting MMWT voor communicatieve doeleinden, zoals:
o het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site
o doorlinken via onze website

De website van Stichting MMWT kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Stichting MMWT vallen. Stichting MMWT is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Stichting MMWT met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Beveiligde pagina’s
De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je (creditcard)gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op uw rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Je creditcard gegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Verstrekking van gegevens
Stichting MMWT verstrekt je gegevens enkel aan de maatschappij die het betalingsverkeer faciliteert, te weten:
Paypal
Hiernaast verstrekt Stichting MMWT je gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in dit privacy- en cookiebeleid omschreven doelen gebruikt.

Mocht je na het lezen van dit privacy- en cookiebeleid toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met Stichting MMWT .

Stichting MMWT kan tussentijds dit privacy- en cookiebeleid aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via internet naar de juiste computer te sturen.
** Een cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van je surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.