ANBI status

ANBI

Malawi Mission Work Team (MMWT) is een algemeen nut beogende instelling, en heeft daarmee de ANBI status. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Het voordeel van de ANBI status is dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel jou als gever, als voor MMWT als ontvanger bepaalde belastingvoordelen gelden.

De fiscale voordelen houden in:
• MMWT hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang.

• Uitkeringen die MMWT doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
• Als donateur kan je giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, mits jouw giften aan MMWT en/of andere ANBI’s gezamenlijk minimaal een vastgesteld percentage van het inkomen bedragen.

Bekijk voor meer informatie over de fiscale aftrek van jouw giften op de website van de belastingdienst.